Πολιτική Επιστροφών

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ –  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο aethercosmetics.com. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένοι από την αγορά σας για κάποιον από τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 (β,γ), έχετε το δικαίωμα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά τους, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση της Εταιρίας Διαχειριστή/Διανομέα   χωρίς επιβάρυνση του Καταναλωτή και είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης λιανικής ή του τιμολογίου. Μάλιστα, σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η επιστροφή πραγματοποιείται με δελτίο αποστολής προς την Εταιρία. Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει αλλοιωθεί η αρχική του συσκευασία, ΚΑΜΙΑ επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

3. Η επιστροφή των επίμαχων προϊόντων, εφόσον αυτά είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση, δύναται να γίνει με συσκευασία και αποστολή αυτών (των προϊόντων) με τη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρία, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εταιρία Διαχειριστή/Διανομέα   χωρίς χρέωση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να επιδεικνύεται η σχετική απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο και μετά τη διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της επιστροφής, η Εταιρία Διαχειριστής/Διανομέας   θα προχωράει σε αντικατάσταση ή σε επιστροφή των χρημάτων ανάλογα με τη δηλωθείσα βούληση του Καταναλωτή. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, αυτή δεν θα γίνεται δεκτή και τα επίμαχα προϊόντα θα επιστρέφονται στον Καταναλωτή με δικά του έξοδα μεταφοράς.

4. Οι πιθανοί λόγοι επιστροφής του προϊόντος που είχατε παραγγείλει είναι οι εξής κάτωθι:

α. Μη παραλαβή του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη.

Το προϊόν είτε παραμένει στη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρία είτε επιστρέφεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν το προϊόν παραμένει στη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρία, ο Καταναλωτής συνεννοείται εκ νέου μαζί της για την παράδοση αυτού, χωρίς χρέωση. Εάν, ωστόσο, το προϊόν έχει επιστρέψει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και ο Καταναλωτής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Ηλεκτρονικό Κατάστημα  μέσω email ή τηλεφωνικά και κατόπιν επικοινωνίας αυτού (του Ηλεκτρονικού Καταστήματος) με την Μεταφορική Εταιρία να οριστεί νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του Καταναλωτή.

β. Αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος.

γ. Μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περιγραφή του ή και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (π.χ. χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ).

Εάν το προϊόν που φέρει το ελάττωμα καλύπτεται από κάποια εγγύηση και ο  Καταναλωτής το επιθυμεί, είναι δυνατό να γίνει αντικατάσταση. Διαφορετικά, επιστρέφεται η αξία αυτού, κατά τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λήξεως του προϊόντος ή λάθους στην παραγγελία εκ μέρους της Εταιρίας Διαχειριστή/Διανομέα.

5. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής αποφασίζει να επιστρέψει την παραγγελία του για έναν από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω (β,γ), χωρίς να επιθυμεί αντικατάσταση αυτής, η επιστροφή των χρημάτων του γίνεται ως ακολούθως: α) Εάν η αποπληρωμή του προϊόντος έχει γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, γίνεται ακύρωση της συναλλαγής και ενημέρωση της κάρτας του δικαιούχου. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πιστωθεί το χρηματικό ποσό της ακυρωθείσας παραγγελίας στην εν λόγω πιστωτική κάρτα εξαρτάται αποκλειστικά από την ιδιοκτήτρια Τράπεζα και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη η  Εταιρία Διαχειριστής/Διανομέας   για τυχόν καθυστερήσεις, β) Σε περίπτωση που είχε επιλεγεί οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής (αντικαταβολή, κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας Διαχειριστή/Διανομέα  ήJcc ή pay pal), η επιστροφή των χρημάτων γίνεται σε λογαριασμό τράπεζας του δικαιούχου της παραγγελίας, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των επίμαχων προϊόντων από την Εταιρία Διαχειριστή/Διανομέα .

6. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία του aethercosmetics.com  είναι οι Καταναλωτές να παραμένουν ευχαριστημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου.